dinsdag 13 maart 2018

EXH: Een schemer van Weemoed (Mol)Dubbeltentoonstelling:
Ernest Midy (1877-1938) Jakob Smitsmuseum
en
Molse schilderskolonie 1880 – 1914 ’t Kristallijn


Primeur voor Mol

Opening vrijdag 9 maart, 20 uur ’t Kristallijn. Introductie bij de tentoonstelling Fernand Van Gompel, ere-conservator JSM en Orphee Pannekoucke, directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten van Mol


Ernest Midy (1877-1938) in het Jakob Smitsmuseum

Mol, inbegrepen de heide in de omgeving, was één van de locaties waar kunstenaars al vanaf het midden van de negentiende eeuw naartoe trokken, weg uit de drukke steden, om in de natuur te gaan schilderen.

In de lente van 1902 verhuist ook de 25-jarige kunstenaar Ernest Midy naar Mol. Over het waarom van de keuze voor Mol tasten we in het duister. De Molse schilderskolonie is dan in volle bloei: hebben de faam van die kunstenaarsbent en de zoektocht naar landschappen en boereninterieurs de jonge schilder aangelokt?

In datzelfde jaar nam de Molse gemeenteraad de principiële beslissing om een tekenschool op te richten. in oktober 1903 werd één kandidatuur ingediend voor de functie van ‘professor’: die van Ernest Midy. Hij werd er de eerste directeur. Maar Ernest Midy was natuurlijk ook schilder, en niet van de minst productieve. Zijn atelier had hij een tijdlang in de Boerestraat van Mol-Sluis. Hij onderhield contacten met Jakob Smits en gaf privé-les aan de Olmense kunstenaressen Margriet en Maria Vaes, met wie hij een blijvende vriendschap deelde. (Margriet overleed helaas op jonge leeftijd.)

Met niet minder dan zeven werken was Ernest bijzonder goed vertegenwoordigd in Internationale Kunsttentoonstelling in 1907

Leven en werk van Ernest Midy raakten in de vergetelheid, ook al omdat er tijdens zijn leven nooit een grote individuele tentoonstelling had plaatsgevonden. Pas in de jaren 1980 leefde de belangstelling weer op. De heer Hubert Heykers, zoon van de jongste zus van Ernest Midy, bouwde na het overlijden van zijn moeder geleidelijk een significante Midy-collectie uit, samen met zijn echtgenote. In 2009 schonk het echtpaar Heykers – Van der Steen deze verzameling aan Museum Kempenland (Eindhoven). In deze tentoonstelling tonen we deze unieke collectie.

Molse schilderskolonie 1880 – 1914 in ’t Kristallijn

In de tweede helft van de 19de eeuw vond de natuurgetrouwe schilderkunst van de School van Barbizon veel navolging. Overal ontstonden kunstenaarskolonies. Tussen 1880 en 1914 oefende ook Mol een sterke aantrekkingskracht uit op kunstschilders. Tientallen kunstenaars uit binnen- en buitenland kwamen hier hun inspiratie zoeken. Jakob Smits, Charles Claessens, Paula Van Rompa-Zenke, Emile Van Damme-Sylva, Frans Van Leemputten, Franz Courtens, Willem Battaille, Edgard Farasyn, Otto Heichert en veel andere academisch gevormde schilders waaronder Ernest Midy.

De vaste collectie van het JSM werd recent uitgebreid met werken van de Molse School én Ernest Midy uit de collectie Ronald Luyten. Deze nooit eerder getoonde werken maken deel uit van de selectie die getoond wordt in ‘t Kristallijn.

Jakob Smitsmuseum, Sluis 155 in Mol.
Tot en met 15 april 2018.
Open dinsdag tot en met zondag 13 u tot 17 u. Gesloten op Pasen (1 april)
014 31 74 35, info@jakobsmits.be, www.jakobsmits.be
Tentoonstellingsinfo : Marina Nuyts, voorzitter vzw Vrienden van het JSM – 0473 31 24 28

’t Kristallijn, Blauwe Keidreef 3 in Mol.
Tot en met 25 maart 2018.
Open enkel op zaterdag en zondag van 14 u tot 17 u
www.tkristallijn.be

woensdag 7 februari 2018

GRANT: Van Gogh Museum Onderzoeksbeurs

Het Van Gogh Museum kent met de Van Gogh Museum Onderzoeksbeurs € 5.000 toe om een recent afgestudeerde kunsthistoricus onderzoek te laten verrichten naar een onderwerp gerelateerd aan het collectiegebied van het museum, ten behoeve van een publicatie. Voorwaarden zijn dat je in de afgelopen drie jaar bent afgestudeerd op het gebied van 19de-eeuwse, West-Europese kunstgeschiedenis (1830-1914), en dat je met de beurs je scriptie of ander lopend onderzoek omvormt tot een publicatie, bijv. een artikel of essay.

Solliciteren
Schrijf een onderzoeksvoorstel van max. 1.500 woorden. Stuur dat samen met een curriculum vitae inclusief publicatielijst, een exemplaar van je afstudeerscriptie en een referentiebrief naar blok@vangoghmuseum.nl.

De deadline voor aanmelding is 1 april 2018. Een selectiecommissie beoordeelt het voorstel op geschiktheid. De onderzoeksbeurs gaat in op 1 juni 2018. Vóór 1 oktober 2018 laat je het resultaat aan het Van Gogh Museum weten.

Contact
Bekijk de call hier op de museumwebsite. Neem voor meer informatie contact op met Martine Blok (managementassistent Sector Museale Zaken): blok@vangoghmuseum.nl

dinsdag 2 januari 2018

CONF: Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas: Wiertz Revisited

On behalf of Stijn Bussels (Leiden), Bram Van Oostveldt (Amsterdam), Caroline van Eck (Cambridge), Dominique Marechal (KMSK/Wiertz Museum Brussels) and Peter Carpreau (M Museum Leuven) you are cordially invited to the closing event of the
ERC project Elevated Minds: The Sublime and the Public ArtsDu sublime au ridicule il n'y a qu'un pas
Wiertz RevisitedLectures by
Stephen Bann
Pascal Griener

Wiertz Museum, Brussels
Sunday 7 January 2018
13.00 - 17.00

In art history Antoine Wiertz (1806-1865) is often considered as a curiosum, as the prototype of the artist as ‘failure’. Contemporaries described his colossal and melodramatic works as an odd and monstrous potpourri lacking focus and escaping all aesthetic categories.

The disparage for his work already begun in 1839 when Wiertz exhibited his gigantic painting Greeks and Trojans fighting over the body of Patroclus at the Paris Salon. Paris critics used his work as an example to show how the sublime was just one step away from the ridicule. Also, Baudelaire described Wiertz as an idiot whose paintings were as large as his stupidity. Until deep in the twentieth century, this criticism would set the tone for the Wiertz study and reception.

The recent, renewed art historical interest for Wiertz shows a new perspective. Especially the inseparable relationship between Wiertz’ art and the Wiertz Museum is central here. In 1851, Wiertz received a state subsidized atelier that he immediately used as his personal museum that was entirely dedicated to his own oeuvre. This museum does not only fit within the cultural policy of the still young Belgian state, but also within the broader perspective of the museum as public institution. Since the creation of museums in the late eighteenth century, they function as instruments of canonization of art, often with a nationalistic perspective. Wiertz is the perfect, but quirky example of this. As the self-proclaimed successor of Rubens and with a museum entirely devoted to his own work, Wiertz canonizes his work and declares it independent from any art criticism. Wiertz, as Bart Verschaffel wrote, uses his museum in a clever way to perform his identity as an artist and to write himself into art history.

Two renowned art historians and specialists in the field of the history of the museum will discuss Antoine Wiertz from this perspective. Pascal Griener will position Wiertz, his oeuvre and his museum within the broader European context of the rise of the artist museum. Stephen Bann will focus on how Wiertz’ unique ideal of artistry is already taking shape during his Roman years. The afternoon ends with a debate about the ‘future’ of the museum as an institution and as an idea.

woensdag 20 december 2017

JOB: Conservator Hortamuseum

In het Brusselse Hortamuseum is er een vacature voor de positie van conservator.

De oproep is hier terug te vinden (in het Frans, hoewel men tweetalige kandidaten zoekt die eveneens over een uitstekende kennis van het Engels beschikken). Men kan appliceren tot 18 februari 2018.

EXH: Baudelaire >< Brussel

'Baudelaire >< Brussel'
Museum van de Stad Brussel (Brussel, België)
7 september 2017 - 11 maart 2018


Op het einde van zijn leven bracht Charles Baudelaire (1821-1867) twee jaar door in Brussel, van 1864 tot 1866. Een periode van bitterheid, ziekte en berooidheid die de auteur van Les Fleurs du Mal ertoe bracht een (tijdens zijn leven ongepubliceerd gebleven) virulent en brutaal pamflet te schrijven tegen België en vooral tegen Brussel, met als titel Pauvre Belgique!

Tussen twee vogelnamen of beledigingen door, nodigt de tentoonstelling de bezoeker uit om met Baudelaire als gids de Belgische hoofdstad van de jaren 1860 te komen ontdekken. Het Brussel van de slotjaren van het koningschap van Leopold I, van de Zenne, van de zwarte zeep en de eerste foto's. De sombere visie van de auteur wordt gemilderd door special guests: vrienden of kennissen van Baudelaire die het portret van deze stad aanvullen, zoals Nadar, Victor Hugo, de gebroeders Stevens, Camille Lemonnier, Georges Barral.

De tentoongestelde werken komen vooral uit de collecties van de stad Brussel, zowel van musea als van archieven. Een onuitgegeven onderdompeling in miskende werken van de 19de eeuw. Een primeur daarbij is het grote drieluik waarvan het middenpaneel de 'wegeniswerken' van de overwelving van de Zenne (1868-1871) voorstelt. Dankzij de samenwerking tussen het Museum van de Stad Brussel en het Félicien Ropsmuseum in Namen, kon de schilder geïdentificeerd worden als Louis Ghémar (1819-1873). Van hem zijn ook de prachtige, wat mysterieuze foto's van de Zenne die op de tentoonstelling te bewonderen zijn. Een toevalstreffer voor het Ropsmuseum, dat in het najaar van 2018 een tentoonstelling organiseert rond Ghémar en de "zwans".