woensdag 29 augustus 2012

Congres Werkgroep De Negentiende Eeuw - Amsterdam, 14 dec. 2012

Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw 2012: "De achttiende eeuw in de negentiende eeuw". Op 14 december 2012 in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam.
Kosten: 25 EUR, inclusief lunch. Inschrijven voor 26 november 2012 bij: b.m.a.devries@uva.nl.
Programma:
10.00-10.30
Inloop, registratie en koffie
10.30-11.00
Opening door de dagvoorzitter dr Boudien de Vries
Prof. dr Wessel Krul (voorzitter van de werkgroep) Inleiding op het congresthema
11.00u-11.30
Dr Matthijs Lok (UvA) De constructie van de achttiende eeuw in het vroege conservatieve denken (1750-1850)
11.30-12.00 koffie
12.00-12.30 Dr Rob van de Schoor en Lieke von Berg (RUN) Transformaties van de Radicale Verlichting in de negentiende-eeuwse vrijdenkerij
12.30-13.00
Prof. dr Arianne Baggerman en dr Rudolf Dekker (UvA/EUR) De invloed van Jean-Jacques Rousseau in de negentiende eeuw
13.00-14.00
Lunch
14.00-14.30
Dr Jan Rock (UvA) De eeuw van de snuffelaar. Hoe Gilles Schotel (1807-1892) de achttiende-eeuwse filologie in stand hield
14.30-15.00
Dr Jenny Reynaerts (Rijksmuseum) Troost en humor: de betekenis van de achttiende eeuw in de schilderkunst van Bles, Reijntjens en Rochussen
15.00-15.30 thee
15.30-16.00
Prof. dr Willem van den Berg (emeritus UvA) In het voetspoor van Sterne? Reacties op zijn werk in de negentiende eeuw
16.00-16.30
Discussie geleid door de dagvoorzitter
Sluiting door de voorzitter van de werkgroep
16.30 – 17.30: borrel

Vacature doctoraatsonderzoeker UGent

Voor onderzoek naar de iconografie van recht en gerecht in België (19de en 20ste eeuw).
Alle info hier.

woensdag 15 augustus 2012

Lezing 1 oktober 2012: Seurat and the Art of Visual Experience

Op maandag 1 oktober, om 15u15, geeft Michelle Foa (Tulane University) een lezing aan de UvA (Amsterdam) met als titel Seurat and the Art of Visual Experience. De lezing wordt georganiseerd door de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (sectie moderne en hedendaagse kunst) en alle geïnteresseerden zijn welkom.
Locatie: VOC-zaal, Bushuis, Klovenierburgwal, Amsterdam.

Abstract van de lezing:
Few artists of the modern period are as closely associated with the subject of vision as the Neo-Impressionist Georges Seurat, but the precise nature of his interest in visual perception has yet to be fully understood. Looking carefully at his placid seascape paintings and his pictures of popular urban entertainments, this lecture will explore Seurat’s body of work as a sustained investigation into different kinds of visual engagement with the external world. To seek knowledge or pleasure, to produce or to consume, to be oriented or dazzled – Seurat shows us the very different ends to which vision could be put to use in late nineteenth-century France.