vrijdag 30 augustus 2013

Net verschenen

Dominique Maréchal en Jean-Philippe Huys, Gustave Courbet en België, Cahiers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, edited by Michel Draguet, Vol. 13, 2013.

De gelijknamige boeiende tentoonstelling in de KMSKB is net afgelopen...
(Relevante tentoonstellingsaankondigingen mogen hier steeds ook op tijd gepost worden door de betreffende musea ;-)

donderdag 29 augustus 2013

Doctoraat Gentse Academie

Op 5 sept. verdedigt drs. Tim De Doncker aan de UGent, vakgroep Geschiedenis, zijn doctoraat getiteld "Hupsicheyt en hantgedaet. Kunstacademie en ambachtsgilden te Gent ca. 1748-1800" (promotor: Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene, copromotor: Prof. dr. Hilde De Ridder-Symoens). Ook de vroege 19de eeuw komt summier aan bod.

Ensor Research Project van start!

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen startte in juli 2013 met het Ensor Research Project. Alle info op de site. Volgt dat op!

Herwig TODTS verdedigde overigens op 19 juni 2013 aan de UGent met glans zijn doctoraat in de Kunstwetenschappen, getiteld James Ensor, occasioneel modernist. Een onderzoek naar James Ensors artistieke en maatschappelijke opvattingen en de interpretatie van zijn kunst. Wordt vervolgd.