vrijdag 25 oktober 2013

CFP: Journal of Diversity and Genderstudies

The brand new journal DiGeSt. Journal of Diversity and Genderstudies welcomes contributions on gender and other issues dealing with diversity in all its manifestations for their second issue.

Although the journal focusses primarily on research in the Belgian context, the editorial board is also receptive to reports on research and practices in other countries and societies. More detailed information about the 2nd call for papers and about the journal can be found on the recently launched website: http://www.digest.ugent.be. The deadline is the 10th of January 2014.

dinsdag 15 oktober 2013

Najaarsactiviteit XIX

De jaarlijkse najaarsactiviteit van XIX vindt ditmaal plaats in Brussel op woe. 11 dec: een geleid bezoek aan de tentoonstelling Henry Van de Velde in de KMSKG door de curator, prof. dr. Werner Adriaenssens, en aansluitend lunch.
Een uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijving ontving u (of kan u aanvragen) per e-mail.  

vrijdag 11 oktober 2013

CFP: The Turbulent Mind: Madness, Moods and Melancholy in the Art of the Nineteenth Century - Ghent, Museum of Fine Arts, 16-17 May 2014

CFP: The Turbulent Mind: Madness, Moods and Melancholy in the Art of the Nineteenth Century
Ghent, Museum of Fine Arts, 16-17 May 2014 

Organised by the Research Platform XIX, the European Society for Nineteenth-Century Art and the Ghent Museum of Fine Arts, parallel with the Théodore Géricault exhibition at the Museum of Fine Arts in Ghent

On 7 May 1824, Eugène Delacroix wrote in his diary: “I do not care for reasonable painting at all. I can see that my turbulent mind needs agitation, needs to free itself, to try a hundred different things before reaching the goal whose tyrannous call everywhere torments me. (...) If I am not quivering like a snake in the hands of Pythoness, I am cold; I must recognize it and submit to it; and to do so is happiness.”
In these lines, Delacroix evoked the age-old theme of the mad artist, tormented but divinely inspired, balancing on the verge of insanity and genius. For Delacroix himself, the idea certainly had a personal dimension, as is clear for instance from his self-identification with Michelangelo, the pre-eminent Old Master prototype of the disturbed but brilliant artist. But Delacroix’s interest in the intersection of art and madness was hardly an isolated phenomenon. The rise of romanticism saw an exploding interest in the irrational, the disturbed, the insane, and its potential to liberate the arts, the mind, and even the world at large from the rigid chains of reason. In the 1820s, Théodore Géricault famously painted his series of monomaniacs, ten portraits of mentally ill men and women, and Delacroix himself not only depicted, in one of his historical genre paintings, a moody, brooding Michelangelo in his studio, but also painted the poet Torquato Tasso in the madhouse of St. Anna and other, similar scenes. Other artists looked for subjects in the same direction − the madness of Hugo van der Goes or the moods of Benvenuto Cellini – or used their art to give full expression to their own emotional anxieties or to address their own mental troubles. Still others were inspired by scientific and pseudoscientific discoveries and made use of  psychiatric, phrenological and physiognomic theories and documents to deal with themes of madness, moods and temperaments, or explored the category of the melancholic, an emotional state already associated with the artist by Giorgio Vasari but brought to the very centre of western culture by the overwhelming romantic feeling of loss following the age of reason.

On the occasion of the Théodore Géricault exhibition in the Museum of Fine Arts in Ghent (22 February - 25 May 2014; also in the Schirn Kunsthalle Frankfurt, 18 October 2013 - 26 January 2014), which will reunite three of the five surviving portraits of monomaniacs by Géricault, the museum joins forces with the European Society for Nineteenth-Century Art and the Research Platform XIX to organise this two-day conference. The theme of the conference parallels the steep rise of interest in recent years in the link between madness and art, and art and emotionality in general. The aim of the conference is to examine the significance of these new developments within the art historical discipline for the study of the art of the nineteenth century, a time when artists first deliberately turned for inspiration to the mentally deviant and first fully developed the idea of art as an expression of the emotional self. The conference will deal with both the myths of the artistic temperament and representations of madness, moods or melancholy. The conference organisers plan to publish a selection of the papers in an edited volume.

Please send proposals (max. 300 words) for a 20 minute paper (in English or French) for this conference to TheTurbulentMind@hotmail.com by 13 December 2013 at the latest. Selected speakers will be contacted in the course of January 2014. 

Possible topics relating to artistic practice, the artistic temperament and the myth of the mad artist in the nineteenth century  include:
- artists’ (auto)biographies and the trope of the mad artist; 
- artistic poses of madness and melancholy;
- the mad artist as a victim of society;
- psychiatry, phrenology, physiognomy and other (pseudo)sciences, and artists’ use thereof;
- artists’ interest in the mentally ill or the irrational;
- the idea of art as therapy or art and the idea of mental (self-)discipline;
- the expression and communication of emotions in art;
- ...

Possible topics relating to the representation of madness, moods or melancholy in the nineteenth century include:
- themes of madness or irrationality in the arts;
- representations of hysteria;
- evocations of decadence, degeneration and fatigue;
- representations or evocations of melancholy as the quintessential nineteenth-century state;
- the mad or melancholic body;
- the artistic temperament and its representation in the visual arts;
- representations of (historical) artists and their mental states;
- (self-)portraits and the exploration of mental states;
- ...

Organising committee: Jan Dirk Baetens (Radboud University, Nijmegen), Koen Brosens (University of Leuven), Rachel Esner (University of Amsterdam), Bruno Fornari (Museum of Fine Arts, Ghent), Jenny Reynaerts (Rijksmuseum, Amsterdam), Johan De Smet (Museum of Fine Arts, Ghent), Marjan Sterckx (Ghent University, Hasselt University & MAD-Faculty) and Cathérine Verleysen (Museum of Fine Arts, Ghent).

Scientific committee: Werner Adriaenssens (Royal Museum of Art and History & VUB, Brussels), Maite van Dijk (Van Gogh Museum, Amsterdam), Mayken Jonkman (RKD, The Hague), Herwig Todts (Royal Museum of Fine Arts, Antwerp), Francisca Vandepitte (Royal Museums of Fine Arts, Brussels), Filip Vermeylen (Erasmus University, Rotterdam), and Catherine de Zegher (Museum of Fine Arts, Ghent). 

The conference will be organised with the support of FWO-Vlaanderen, Universiteit Gent, Museum voor Schone Kunsten Gent, en de Nederlandse Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis.

dinsdag 8 oktober 2013

CFP: Museum en universiteiten - samen de 19de eeuw opzoeken?

Museum en universiteit - samen de 19e eeuw opzoeken?
 
Wanneer: 31 januari 2014
Waar: RKD, Den Haag
Deadline indienen voorstel workshoppresentatie: 28 oktober 2013
 
In 1999 organiseerde The Clark Institute het congres The Two Art Histories: The Museum and the University. Tijdens dit symposium en in de daaruit voortvloeiende publicatie van Charles Haxthausen (2002) werden de vaak gespannen verhoudingen onderzocht tussen de twee voornaamste exponenten van de kunsthistorische discipline: het museum en de universiteit. Daarbij werd duidelijk dat – enigszins gechargeerd – in het museale veld de mening leefde dat men de kunstgeschiedenis aan de universiteit alleen nog maar vanuit een theoretisch oogpunt benaderde, zonder aandacht voor de esthetische aspecten van het object, terwijl academici juist meenden dat musea langzaam maar zeker afgleden naar het niveau van een loutere entertainmentindustrie en alleen maar geïnteresseerd waren in omzet en publiek, zonder zich te bekommeren om innovatief onderzoek. Opmerkelijk is dat de vragen die toen actueel waren, nu – bijna 15 jaar later – nog steeds relevant zijn, zoals onder meer blijkt uit het onlangs verschenen KNAWrapport (Verschilzicht. Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland): hoe resulteren de uiteenlopende agenda’s en onderzoekstradities van musea en universiteiten in verschillende benaderingen van hetzelfde onderzoeksveld? En in hoeverre beïnvloeden institutionele factoren – met als allerbelangrijkste, de zoektocht naar geld en publiek aan de ene zijde en de nood aan innovatieve (of als innovatief gepercipieerde) onderzoeksoutput aan de andere – de verhalen die verteld worden in een tentoonstelling of in een academische publicatie? 
 
Op 31 januari 2014 organiseren ESNA en de werkgroep XIX, in samenwerking met het RKD, een studiedag rond dit thema, waarin enerzijds de uiteenlopende museale en academische omgang met de beeldende kunst van de negentiende eeuw aan de orde wordt gesteld en anderzijds gepoogd wordt om toekomstige samenwerking tussen beide spelers te bevorderen. In de ochtend organiseren we een plenaire sessie waarbij onder meer Chris Stolwijk, directeur van het RKD vanuit zijn museale - en Werner Adriaenssens, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, vanuit zijn universitaire achtergrond de verschillen tussen beide benaderingen zullen belichten maar ook de mogelijkheden van verdere samenwerking zullen onderstrepen. De namiddag is gereserveerd voor een aantal interactieve workshops van 30 minuten waarin een spreker zijn of haar onderzoek(sidee), tentoonstelling(sconcept) of project presenteert aan een kleine groep collega’s, die zowel afkomstig zijn uit het museale als uit het academische veld. Deze workshops creëren de gelegenheid om collega’s te laten meedenken en feedback te krijgen, in het bijzonder met het oog op een potentieel nauwere samenwerking tussen museum en universiteit rond het voorgestelde project. Elke workshop begint met een korte introductie (5 minuten) van de spreker van zijn of haar onderwerp, waarna het verder in groep besproken wordt. 
 
Mocht u een onderzoek(sidee), tentoonstelling(sconcept) of project willen voorstellen dat potentieel voordeel zou hebben bij een nauwere samenwerking tussen universiteit en museum, dan kunt u een kort voorstel (zie bijgevoegde richtlijnen) indienen bij Mayken Jonkman (jonkman@rkd.nl), Rachel Esner (r.esner@uva.nl) en/of Jan Dirk Baetens (j.baetens@let.ru.nl).
 
Richtlijnen voor het presenteren van een workshop
Een workshop bestaat uit een interactieve sessie van 30 minuten waarin een spreker zijn of haar onderzoek(sidee), tentoonstelling(sconcept) of project presenteert aan een kleine groep collega’s, die zowel afkomstig zijn uit het museale als uit het academische veld. Deze workshops creëren de gelegenheid om collega’s te laten meedenken en feedback te krijgen, in het bijzonder met het oog op een potentieel nauwere samenwerking tussen museum en universiteit rond het voorgestelde project. 
Elke workshop begint met een korte introductie (5 minuten) van de spreker van zijn of haar onderwerp, waarna het verder in groep besproken wordt. Wanneer voldoende deelnemers zich hebben opgegeven, dan zal de workshop twee keer gegeven worden.
 
Deadline indienen voorstel workshoppresentatie: 28 oktober 2013
 
De abstract voor de workshop bestaat uit:
1. Een titel, die de belangrijkste vragen en ideeën die u aan de orde wilt laten komen tijdens de workshop, reflecteert.
2. Een korte beschrijving van 150-250 woorden met een uiteenzetting van uw stelling in drie korte vragen of punten, die moeten leiden tot een enthousiaste discussie gedurende de workshop. Een te algemene stelling kan leiden tot een eenzijdige presentatie en weinig discussie. Mocht u hulp nodig hebben, neemt u dan contact op met de organisatoren.
3. Een korte biografie (max. 150 woorden) van uzelf.
4. 1 of 2 afbeeldingen die te maken hebben met uw onderwerp van zodanige kwaliteit dat ze op internet gepubliceerd kunnen worden.
 
Nadat we uw abstract hebben ontvangen, hoort u binnen enkele weken of uw abstract is geaccepteerd. 
 
Presentatie
1. De workshop duurt 30 minuten. De introductie mag niet langer zijn dan 5 minuten, waardoor er 25 minuten overblijft voor discussie met uw collega’s.
2. Belangrijk is dat u een heldere en intrigerende vraag stelt gedurende uw presentatie die tot discussie zal leiden. Volg de punten of vragen die u in uw stelling hebt geformuleerd. Met andere woorden, probeer een reactie uit te lokken.
3. De workshops zullen worden gehouden op een locatie waar het niet mogelijk is om een powerpoint presentatie te geven en waar geen internet verbinding aanwezig is. Wilt u gebruik maken van afbeeldingen dan zijn hand-outs aangewezen.
 
Daarna
Graag ontvangen wij een korte samenvatting van de resultaten en/of een weergave van de meest interessante punten van de discussie. Deze zullen we publiceren via de website van de onderzoeksschool kunstgeschiedenis en de blog van Werkgroep XIX. 

maandag 7 oktober 2013

Jean Robie - Charlier Museum - 9/10/2013 - 3/1/2014

Tentoonstelling in het Museum Charlier: Jean Robie: schilder, schrijver en zijn reizen in India.
Zie voor meer informatie: http://www.charliermuseum.be.

vrijdag 4 oktober 2013

Congres Gent 16-17 mei 2014

Om alvast te noteren: op 16 en 17 mei 2014 organiseert XIX samen met ESNA en het Museum voor Schone Kunsten te Gent, i.h.k.v. hun Géricault-tentoonstelling, een internationaal congres met als thema "The Turbulent Mind: Madness, Moods and Melancholy in the Art of the Nineteenth Century". De CFP wordt eerstdaags verspreid.