vrijdag 13 december 2013

Museum en universiteit - samen de 19e eeuw opzoeken? - 31 januari 2014

Wanneer: 31 januari 2014

Waar: RKD, Den Haag

Op 31 januari 2014, vanaf 13u, organiseren ESNA en de werkgroep XIX, in samenwerking met het RKD, een studiedag Museum en universiteit - samen de 19e eeuw opzoeken?, waarin enerzijds de uiteenlopende museale en academische omgang met de beeldende kunst van de negentiende eeuw aan de orde wordt gesteld en anderzijds gepoogd wordt om toekomstige samenwerking tussen beide spelers te bevorderen. 

In 1999 organiseerde The Clark Institute het congres The Two Art Histories: The Museum and the University. Tijdens dit symposium en in de daaruit voortvloeiende publicatie van Charles Haxthausen (2002) werden de vaak gespannen verhoudingen onderzocht tussen de twee voornaamste exponenten van de kunsthistorische discipline: het museum en de universiteit. Daarbij werd duidelijk dat – enigszins gechargeerd – in het museale veld de mening leefde dat men de kunstgeschiedenis aan de universiteit alleen nog maar vanuit een theoretisch oogpunt benaderde, zonder aandacht voor de esthetische aspecten van het object, terwijl academici juist meenden dat musea langzaam maar zeker afgleden naar het niveau van een loutere entertainmentindustrie en alleen maar geïnteresseerd waren in omzet en publiek, zonder zich te bekommeren om innovatief onderzoek. Opmerkelijk is dat de vragen die toen actueel waren, nu – bijna 15 jaar later – nog steeds relevant zijn, zoals onder meer blijkt uit het onlangs verschenen KNAW-rapport (Verschilzicht. Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland): hoe resulteren de uiteenlopende agenda’s en onderzoekstradities van musea en universiteiten in verschillende benaderingen van hetzelfde onderzoeksveld? En in hoeverre beïnvloeden institutionele factoren – met als allerbelangrijkste, de zoektocht naar geld en publiek aan de ene zijde en de nood aan innovatieve (of als innovatief gepercipieerde) onderzoeksoutput aan de andere – de verhalen die verteld worden in een tentoonstelling of in een academische publicatie? 

Op 31 januari belichten Chris Stolwijk, directeur van het RKD, vanuit zijn museale, en Werner Adriaenssens, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, vanuit zijn universitaire achtergrond, de verschillen tussen beide benaderingen, maar onderstrepen ook de mogelijkheden van verdere samenwerking . Daarna presenteren een aantal collega’s in vijf minuten hun onderzoek(sidee), tentoonstelling(sconcept) of project. Deze presentaties hebben als doelstelling om collega’s te laten meedenken en feedback te krijgen, in het bijzonder met het oog op een potentieel nauwere samenwerking tussen museum en universiteit rond het voorgestelde project. 

Programma
13.00 Inloop
13.30 Welkom
13.40 Chris Stolwijk
14.00 Werner Adriaensens
14.20 Discussie
14.30 Koffie en thee
14.40 Marjan Sterckx, Revivalism: hoe voorbij gaan aan een ‘zoek-de-10-verschillen’-spel?
15.10 Jenny Reynaerts, De ontdekking van Vermeer/Discovering Vermeer
15.40 koffie en thee 
16.00 Fleur Roos Rosa de Carvalho, Van object naar theorie: onderzoek naar de fin-de-siècle prentencollectie van het Van Gogh Museum
16.30 Gilles Weijns, Keltische vrouwen in de beeldende kunsten in de lange negentiende eeuw: een zoektocht naar nationale identiteit en vrouwenrechten
17.00 Sandra Kisters, Zelfportretten [werktitel], tentoonstelling te houden in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem in samenwerking met de Universiteit Utrecht najaar 2015
17.30 Borrel 

Locatie
RKD Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag

Deelname
Deelname aan het symposium: €10,- (student: €7.5,-). Voor de studiemiddag geldt een maximum van 35 deelnemers.

Online aanmeldformulier (aanmelden kan tot 24 januari): http://website.rkd.nl/archief/nieuwsarchief/2012/bijlagen-nieuwsarchief-2012/Aanmeldingsformulier  
Let op: een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het deelnamebedrag op IBAN NL69INGB0000507640 ten name van: RKD, Den Haag met vermelding van naam deelnemer en naam symposium.

Voor vragen over uw inschrijving en voor bewijs van betaling van uw inschrijving:
E: activiteiten@rkd.nl

Meer Informatie
www.esnaonline.wordpress.com
www.werkgroep-xix.blogspot.be
esnaonline@hotmail.com

maandag 2 december 2013

CFP - Objections to War: pacifism, anti-interventionism and conscientious objection in literature, theatre and art 1830-1918 - 7-9 September 2014

University of Hull, Centre for Nineteenth–Century Studies

Objections to War: pacifism, anti-interventionism and conscientious objection in literature, theatre and art 1830-1918

7-9 September 2014

Keynote speakers include: 
Professor Martin Ceadel, University of Oxford
Professor Sandi Cooper, City University of New York
Dr Grace Brockington, University of Bristol

Marking the centenary of the start of World War I (or the ‘Great War’ as it came to be known), this conference will consider the content, form and cultural significance of protest against war and military intervention in the years leading up to 1918. Jacques Rancière argues in The Politics of Aesthetics that ‘the arts only ever lend to projects of domination or emancipation what they are able to lend to them, that is to say, quite simply, what they have in common with them: bodily positions and movements, functions of speech, the parcelling out of the visible and the invisible’. This conference will explore the relationship between the arts and social protest movements, asking how literature, song, theatre and the visual arts have been put to use to shape a politics and poetics of dissent against war and domination, as well as how far political and communal cultures have shaped the forms of conscientious objection, anti-war, anti-intervention and peace protest. 

Papers are welcome from across the Humanities, considering anti-war or pro-peace protest in Britain, Europe and beyond. We also welcome considerations of the ways in which the protests of the past, and their effects, have shaped contemporary representations of war and peace. Topics might include: 
The language of peace protest 
The aesthetics of anti-war poetry and song
Metaphors of war in anti-war literature, song and drama 
Images and metaphors of peace and war in social protest literature
Feminist and socialist anti-war protest
The visual arts and peace
Conscientious objection and anti-conscription movements
Anti-war journalism
Imperialism, military intervention and antiwar protest
Quaker testimony and peace protest
The representation of animals in anti-war literature
Contemporary legacies of peace and anti-war protest
Individual anti-war writers or poets such as G. B. Shaw, Vernon Lee, Romain Rolland, Bertha von Suttner, Emily Hobhouse, W. T. Stead, Olive Schreiner, Siegfried Sassoon, Thomas Hardy, H.G. Wells

Please send abstracts of 200-250 words to Ingrid Hanson and Jane Thomas at objectionstowar@hull.ac.uk by 12 April 2014.